Colofon

Op berichtgeving, geluids- en videofragmenten, logo’s, foto’s en illustraties rust copyright. Geen van deze producties en materialen van VOC lokaal, bedoeld voor radio, televisie en internet en ten uitvoering van haar publieke mediataak, mogen worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming.

Redactie: Flex Media Factory in opdracht van VOC Lokaal