Reportage: Derde literair café Barneveld

Op 15 maart jl. werd in Barneveld het derde Literair Cafe gehouden, voor het eerst in Museum Nairac. VOC Lokaal was tijdens deze avond aanwezig en heeft opnamen gemaakt van de symbolische overhandiging van een cheque door Wim Burgering, voorzitter van Fonds 1845 aan Marti Jansen, in zijn functie als voorzitter van de pas opgerichte Stichting Literair Cafe Barneveld. Met beiden heeft Leen Kraal na afloop van de avond een kort gesprek gehouden. Ook sprak hij met twee van de vier aanwezige schrijvers, die tijdens de avond een presentatie gaven. Als eerste de schrijfster en dichteres Tjitske Jansen, geboren en opgegroeid in Barneveld en succesvol als schrijfster van de dichtbundel Het moest maar eens gaan sneeuwen, en met Henk de Velde, bekend als de zeezeiler die een aantal malen solo rond de wereld zeilde en daar een aantal boeken over schreef.

, ,